Nabízíme individuální řešení pro

Poznejte nákupní cestu vašich zákazníků

Identifikujte nejvyužívanější oblasti prodejny na základě doby setrvání zákazníků na sledovaném místě. Odhalte oblasti s nejlepším výkonem nebo naopak nevyužívaná místa.

Mějte přehled o chování zákazníků v prodejně

Rozpoznejte vzorce chování zákazníků, jako je individuální či skupinové chování. Odhalte různé charakteristiky, jako jsou pohlaví, věk a průměrná doba strávená v prodejně. Zjistěte, kudy si zákazníci zkracují cestu a využijte svůj prodejní prostor na 100 %.

Efektivně nastavte marketingové kampaně

Poznejte vašeho zákazníka, abyste mohli lépe cílit akční výrobky či marketingové kampaně a zvýšit zisky. Data o atraktivitě jednotlivých produktů a umístění v prodejně jsou silným marketingovým nástrojem pro tvorbu strategie a prodeje reklamních a výstavních ploch uvnitř obchodu.

Omezte vznik front

Chcete znát časy a místa, kde se tvoří nejčastěji fronty? Díky datům z chytrých senzorů jim můžete snadno předcházet nebo je redukovat ke spokojenosti zákazníků. Odhalte na základě rozšíření Heatmap, kudy lidé chodí nejčastěji a kde se shlukují. Zajímavé zboží připravte přímo k nejčastějším trasám.

Rozšiřte svůj tým v exponovaných časech

Zjistěte, v jaké době k vám chodí zákazníci nakupovat a přizpůsobte tomu počet pracovních sil.

Využívejte technologie budoucnosti

Umělá inteligence, která je součástí našich senzorů, jé pružná a jednoduše upravitelná podle aktuálních požadavků trhu a zákazníka. Nebráníme se ani vývoji dalších funkcí na míru.

Poznejte svého zákazníka

Vyhodnoťte si chování vašich zákazníků u jednotlivých nájemců. Bude výhodné vyměnit některé nájemce a zvýšit tak návštěvnost centra? Kromě počtu osob, rozpoznávejte také vzorce chování zákazníků, jako je individuální nebo skupinové nakupován a další demografické charakteristiky: pohlaví a věk nebo třeba průměrná doba strávená v centru.

Zlepšete cílový marketing

Analyzujte data a vylepšujte své marketingové kampaně. Monitorujte chování vašich zákazníků a jejich pohyb. Získejte cenné statistiky o počtu lidí a dalších demografických ukazatelích, které pak můžete využít k plánování aktivit a k dennímu nebo týdennímu porovnání.

Mějte pevnou pozici při vyjednávání o výši nájemného

Zaměřte se na návštěvnost jednotlivých nájemců a hledejte způsoby, jak optimalizovat nájemné. Nájemcům můžete představit reálná čísla o chování zákazníků, o každé jednotce máte podrobné informace.

Sledujte průměrnou návštěvnost, její růst i propady

Mějte lepší přehled o výkyvech v návštěvnosti jednotek a vyhodnocujte si TOP 10 nejvíce a nejméně navštěvovaných nájemců. Díky dostupnosti dat na denní, týdenní nebo měsíční bázi na online platformě máte možnost sledovat trendy v chování zákazníků ve velkém detailu. Samozřejmostí jsou pravidelné manažerské reporty.

Získejte důležité provozní informace

Sledujte průchod v nevytížených hodinách a ušetřete energie na provozu eskalátorů a travelátorů, případně zkraťte dobu přítomnosti servisních pracovníků v době nevytíženého centra. Uspořte pracovní síly v méně exponovaných časech při zajištění plynulosti provozu.

Odhalte hluchá a nevyužitá místa

Využijte svůj prostor na maximum a obsaďte efektivně hluchá a nevyužitá místa.

Snižte náklady na energie

Díky chytrým senzorům získáte přehled o pohybu zaměstnanců a obsazenosti budovy v reálném čase. Jednoduše snížíte provozní náklady.

Predikujte výpadky zisku z nájmu

Rozpoznejte, zdali se nájemce chystá ukončit smlouvu a buďte připraveni na výpadek příjmu s předstihem. Zamezíte tak výpadkům nájmu u nevyužitých prostor.

Mějte přehled o své budově

Dostávejte reálná data o tom, jak lidé proudí dovnitř a ven, jaké používají výtahy nebo v jakých denních či nočních hodinách se pohybují po budově. Získáte přesná a doložitelná data na rozdíl od čísel z turniketů a čipových karet. Nájemci často čipy a turnikety nepoužívají správně, data z těchto výstupů tak mohou být zavádějící.

Sledujte data o využití vašich prostor v reálném čase

Mějte přehled o shlukování osob, využití jídelen v určitém čase nebo o hluchých místech ve vaší budově. Dostanete přesné informace o tom, kolik osob je aktuálně v konkrétních prostorách v daném čase. A to okamžitě online z vašeho mobilního zařízení.

Zdigitalizujte počítání cestujících a ušetřete

Mějte přehled o cestujících, kteří vystupují a nastupují z vozidel veřejné dopravy. Ověřte si, které zastávky jsou nejvytíženější a v jakých časech. Zjednodušíte si tak provozní plánování.

Maximalizujte využití veřejné dopravy

Díky datům z chytrých senzorů snadno naplánujete provozní záležitosti. Nezaskočí vás ani změny v počtu cestujících, potřeba navýšení kapacity vozidel nebo spojů.

Využijte údaje o počtu cestujících pro zlepšení kvality služeb zákazníkům

Zlepšete provoz a zákaznickou zkušenost tím, že snížíte dobu zdržení a přeplněnost dopravních prostředků.

Získejte přesné informace o cestujících

Kromě počítání cestujících, senzor rozlišuje jejich věk a pohlaví dokonce i maminky s kočárkem. Jsme otevřeni i dalšímu vývoji funkcí na míru.