Obchodní centrum

Home case_study Obchodní centrum

iC senzory pomáhají v pražském obchodním centru vybírat nové nájemce

Obchodní centrum v Praze získává díky chytrým senzorům iC systems.ai podrobné informace o pohybu zákazníků a naplněnosti centra v různých denních dobách. Centrum disponuje téměř 70 obchodními jednotkami na ploše více než 14 000 m2. Zatím je obsazeno asi 45 jednotek. Komplexní analýza návštěvnosti podle jednotlivých nájemců vyhodnotí nejoblíbenější jednotky. V budoucnu může firma snadno vybírat nájemce dle segmentu, který má v dané lokalitě nejvíce zákazníků.

Obchodní centrum má ve své budově různé druhy obchodů a služeb, díky přesným číslům z reálných dat mohou jednoduše odhalit problémové nájemce. Na základě podrobností o návštěvnosti jednotek může centrum komunikovat výši nájmu a vyjednávat nové smlouvy. Pomohli jsme také odhalit hluchá místa s menším obsazením a najít pro ně nové využití.

Samotná instalace senzorů se na velké ploše obchodního centra neobešla bez komplikací, kvůli různorodým wifi připojením jsme se potýkali s problémy při sběru dat. Správným nastavením senzorů si náš tým poradil i s tímto a podařilo se sběr dat zprovoznit na 100 %.

  • Obchodní centrum nyní využívá data o pohybu zákazníků k cílenému marketingu, úpravám centra pro plynulý provoz, nastavení otvírací doby nebo funkčnosti eskalátorů. Možné problémy lze díky chytrým senzorům predikovat včas.
  • Klient zná přesná data o jednotlivých nájemcích, o každé jednotce má podrobné informace. Nájemcům může představit reálná čísla o chování zákazníků. Díky tomu má ve vyjednávání s nájemci pevnou pozici.
  • Použití dat odhalí také vytíženost toalet, čemuž lze přizpůsobit frekvenci úklidu a uspořit tak pracovní síly v méně exponovaných časech.

„Podařilo se nám odhalit nevyužívaná místa v prostoru a méně navštěvované obchody. Při hledání nových nájemců máme přesná data pro vyjednávání. Víme, koho hledáme a která místa jsou pro ně nejvhodnější,“ vysvětluje zástupce klienta.

Případové studie

163448702

Retail

Síť chovatelských potřeb vyhodnocuje své prodejny díky datům z chytrých senzorů iC systems.ai

1166837056

Obchodní centrum

iC senzory pomáhají v pražském obchodním centru vybírat nové nájemce.

114267883

Office

Chytré iC senzory predikují v administrativní budově v Rumunsku odchod nájemců.