Retail

Home case_study Retail

Pro velkou síť chovatelských potřeb v ČR a na Slovensku

jsme připravili jedinečné řešení monitoringu zákazníků v jejich prodejnách. Kromě 152 kamenných obchodů provozuje firma také e-shop.

Navrhli jsme chytré a zároveň finančně výhodné řešení monitoringu osob na míru pro 80 prodejen v ČR. Nyní může firma snadno vyhodnocovat počet zákazníků pohybujících se po prodejně, včetně demografických údajů, jako je pohlaví a věk. Získává také data o průměrně stráveném čase v obchodě. Další možností je rozšíření heatmap, které poskytuje větší přehled o chování zákazníků. Z podrobných dat pak lze jednoduše vyhodnotit, zda zákazníci reagují na marketingové akce a další akční produkty.

V porovnání s konkurenční společností jsme poskytli řešení, které vycházelo finančně výhodněji v cenách pořizovacích i v cenách za provoz systému. Konkurence také nenabízela možnosti dalšího rozvoje a doplňující funkce.

Součástí měsíčního poplatku byla samozřejmě výměna a oprava vadných senzorů. Klient nám pouze nahlásil poruchy, vše jsme dodali jako součást služby. Cena projektu byla složená z instalace, ceny zařízení a měsíčního poplatku.

Díky vyššímu počtu instalovaných senzorů jsme mohli síti chovatelských potřeb nabídnout množstevní slevu dle počtu senzorů a délky smlouvy. Hromadná instalace v 80 pobočkách po celé ČR umožnila nastavit individuální hladinu měsíčního poplatku. V každé prodejně jsme instalovali jeden senzor, tedy celkem 80 senzorů rozmístěných po celé ČR. Časově náročný projekt se podařilo zrealizovat za dva měsíce.

Instalace senzorů krok za krokem

01

Připravujeme

Pro hladký průběh celé realizace projektu a instalace senzorů je dobré mít provozovnu připravenou. Pro ideální funkčnost senzoru je správné umístění klíčové. V prodejnách jsme předem zjišťovali reálné informace o stavu prodejny, možnosti kabeláže, strukturu stropu, prostor pro vytváření příček v případě otevřených podhledů. Před samotnou instalací vždy testujeme správné umístění.

02

Testujeme

Před finálním spuštěním se uskuteční zkouška celého systému. Od konfigurace, zakreslení zón, nastavení všech přístupů pro zákazníka až po reporting. Každý senzor vyzkoušíme v reálném provozu a doladíme veškeré detaily.

03

Monitorujeme

Senzory přinášejí podrobná data již od počátku monitorování. Veškerá data si zákazníci mohou stahovat z cloudu, report generujeme jednou týdně automaticky nebo dle preferencí. Firma může nyní také lépe plánovat objednávky zboží. Získaná data z monitoringu zákazníků pomáhají predikovat, kolik lidí přijde v dané dny do prodejny.

Klient si po prvotní zkušenosti s monitoringem zákazníků ujasnil své cíle a nyní se chystají používat kompletní analýzu pro porovnání prodejen v ČR a na Slovensku. Díky chytrým senzorům iC systems.ai pravidelně sledují chování zákazníků, jejich věk a pohlaví, obsazenost prodejen nebo tvorbu front.

Díky informacím z monitoringu zákazníků jsme rozhodli o otevření další pokladny v naší prodejně u pražského letiště. Z dat jsme získali přesný obrázek o tom, jak dlouhé jsou fronty a kolik času v nich zákazníci průměrně stráví,“ vysvětlil zástupce firmy.

Případové studie

163448702

Retail

Síť chovatelských potřeb vyhodnocuje své prodejny díky datům z chytrých senzorů iC systems.ai

1166837056

Obchodní centrum

iC senzory pomáhají v pražském obchodním centru vybírat nové nájemce.

114267883

Office

Chytré iC senzory predikují v administrativní budově v Rumunsku odchod nájemců.