Výhody používania inteligentných senzorov pre vašu firmu

Poznajte nákupnú cestu svojich zákazníkov

Identifikujte najpoužívanejšie oblasti obchodu na základe toho, ako dlho zákazníci zostanú na sledovanom mieste. Identifikujte oblasti s najlepším výkonom alebo nevyužité priestory.

Majte prehľad o správaní zákazníkov v obchode

Rozpoznajte vzorce správania zákazníkov, ako je individuálne alebo skupinové správanie. Odhaľte rôzne charakteristiky, ako je pohlavie, vek a priemerný čas strávený v obchode. Zistite, kde si zákazníci skracujú cestu a využite svoje predajné priestory na 100%.

Efektívne nastavte marketingové kampane

Spoznajte svojho zákazníka, aby ste mohli lepšie zacieliť výrobky v akcii alebo marketingové kampane a zvýšiť zisky. Dáta o atraktivite jednotlivých produktov a umiestnení v predajni sú silným marketingovým nástrojom na tvorbu stratégie a predaja reklamních a výstavných plôch vo vnútri predajne.

Obmedzte vznik radov

Chcete vedieť časy a miesta, kde sa najčastejšie tvoria rady? Vďaka údajom z inteligentných senzorov im môžete ľahko zabrániť alebo ich znížiť k spokojnosti zákazníka. Pomocou rozšírenia Heatmap môžete zistiť, kam ľudia chodia najčastejšie a kde sa zhromažďujú. Zaujímavý tovar si môžte pripraviť priamo na najčastejšie trasy.

Rozšírte svoj tím v rušných časoch

Zistite, kedy k vám zákazníci prichádzajú nakupovať a podľa toho upravte počet pracovníkov.

Využite technológie budúcnosti

Umelá inteligencia, ktorá je súčasťou našich senzorov, je flexibilná a ľahko prispôsobiteľná aktuálnym požiadavkám trhu a zákazníkov. Nebránime sa tiež vyvíjať ďalšie funkcie na mieru.

Poznajte svojho zákazníka

Vyhodnoťte správanie svojich zákazníkov u jednotlivých nájomníkov. Bude výhodné nahradiť niektorých nájomníkov a zvýšiť tak počet návštevníkov centra? Okrem počtu ľudí taktiež rozpoznajte vzorce správania zákazníkov, ako sú individuálne alebo skupinové nákupy a ďalšie demografické charakteristiky: pohlavie a vek alebo priemerný čas strávený v centre.

Zlepšite cieľový marketing

Analyzujte údaje a zlepšite svoje marketingové kampane. Sledujte správanie a pohyby svojich zákazníkov. Získajte cenné štatistiky o počte ľudí a ďalších demografických údajoch, ktoré potom môžete použiť na plánovanie aktivít a na denné alebo týždenné porovnanie.

Buďte v silnej pozícii pri vyjednávaní o výške nájomného

Zamerajte sa na návštevnosť jednotlivých nájomcov a hľadajte spôsoby, ako optimalizovať nájomné. Nájomníkom môžete prezentovať reálne čísla o správaní zákazníkov, o každej jednotke máte podrobné informácie.

Sledujte priemernú návštevnosť, jej rast i pokles

Majte lepší prehľad o výkyvoch v návštevnosti jednotiek a vyhodnocujte si TOP 10 najnavštevovanejších a najmenej navštevovaných nájomníkov. Vďaka dostupnosti dát na dennej, týždennej alebo mesačnej báze na online platforme máte možnosť veľmi podrobne sledovať trendy v správaní zákazníkov. Samozrejmosťou sú pravidelné manažérske reporty.

Získajte dôležité prevádzkové informácie

Monitorujte priechod počas nevyťažených hodín a šetrite energiu pri prevádzke eskalátorov a travelátorov alebo skráťte čas prítomnosti servisných pracovníkov počas nevyťaženej doby. Ušetrite pracovnú silu v menej exponovaných časoch pri zajistení plynulosti prevádky.

Odhaľte hluché a nevyužité miesta

Využite svoj priestor na maximum a efektívne obsaďte hluché a nevyužité miesta.

Znížte náklady na energiu

Vďaka inteligentným senzorom získate prehľad o pohybe zamestnancov a obsadenosti budovy v reálnom čase. Jednoducho znížte prevádzkové náklady.

Predpovedajte výpadky zisku z prenájmu

Rozpoznajte, či sa nájomca chystá ukončiť zmluvu a buďte vopred pripravení na stratu príjmu. Zabránite výpadkom nájomného za nevyužitý priestor.

Majte prehľad o svojej budove

Získajte údaje z reálneho sveta o tom, ako ľudia prúdia dovnútra a von, aké výťahy používajú alebo v akú dennú alebo nočnú hodinu sa pohybujú po budove. Získate presné a preukázateľné údaje, na rozdiel od čísel z turniketov a čipových kariet. Nájomníci často nepoužívajú čipy a turnikety správne, takže údaje z týchto výstupov môžu byť zavádzajúce.

Sledujte dáta o využití priestoru v reálnom čase

Majte prehľad o združovaní osôb, využívaní jedální v určitých časoch alebo hluchých miestach vo vašej budove. Dostanete presné informácie o tom, koľko ľudí je momentálne v konkrétnych priestoroch v danom čase. A to okamžite online z mobilného zariadenia.

Zdigitalizujte počítanie cestujúcich a ušetrite

Majte prehľad o cestujúcich, ktorí vystupujú a nastupujú do vozidiel verejnej dopravy. Overte si, ktoré zastávky sú najvyťaženejšie a v akom čase. Zjednodušíte si tak prevádzkové plánovanie.

Maximalizujte využitie verejnej dopravy

Vďaka údajom z inteligentných senzorov ľahko naplánujete prevádzkové záležitosti. Nezaskočia vás ani zmeny v počte cestujúcich, potreba zvýšiť kapacitu vozidiel alebo spojov.

Využite údaje o cestujúcich na zlepšenie kvality služieb zákazníkom

Zlepšite návštevnosť a zákaznícku skúsenosť tým, že znížite dobu meškania a preplnenosti dopravných prostriedkov.

Získajte presné informácie o cestujúcich

Okrem počítania cestujúcich senzor rozlišuje ich vek a pohlavie, dokonca aj mamičky s kočíkom. Sme tiež otvorení ďalšiemu vývoju funkcií šitých na mieru.