persionddd
persiond

Často kladené otázky

 

Najskôr si dohodneme obhliadku priestorov a zrealizujeme technické zameranie a fotodokumentáciu. Potom riešime prípravu nutnej kabeláže a inštaláciu. A nasleduje implementácia na iC Cloud a kalibrovanie senzorov pre finálne odovzdanie.

Ponúkame možnosť rozloženia platieb (CAPEX/OPEX), a to podľa preferencií zákazníka a na základe individuálnej dohody.

V mesačnom fee je zahrnuté pravidelné zasielanie reportov, prístup k webovému rozhraniu so spracovanými štatistikami, grafy, možnosť porovnania dvoch období, individuálne nastavenie webového rozhrania podľa právomocí užívateľov, správa dát, servis a výmena senzorov v prípade poruchy, aktualizácia a nové funkcie.

Inštalácia je jednoduchá a ponúkame dve varianty. Prvá je prostredníctvom POE (napájanie cez ethernet) alebo druhá varianta je wifi + 230V.

Presnosť počítania garantujeme na 96 % a viac.

Inštaláciu, rozkreslenie zón, kalibráciu, zanesenie na iC Cloud a vytvorenie práv a prístupových údajov.

Senzor je možné posúvať v rámci budovy, je však nutné počítať s prípravou kabeláže na nové miesta. Z dôvodov kalibrácie nie je doporučené senzor presúvať častejšie, než raz za 3 mesiace.

U nás máte prístup na iC Cloud, takže dáta sú dostupné okamžite online. Tiež je tu možnosť XLS exportov surových dát (denne podľa potreby) či týždenný a mesačný súhrnný reporting vo forme PDF.

ÁNO, via API (aplikačné programové rozhranie) sme schopní prepojiť sa s ďalšími platformami.