Prípadové štúdie

163448702

Retail

Sieť zásobovania domácich zvierat vyhodnocuje svoje predajne vďaka údajom z inteligentných senzorov iC systems.ai

1166837056

Nákupné
centrá

iC senzory pomáhajú pri výbere nových nájomcov v nákupnom centre Praha

114267883

Administratívne
budovy

Inteligentné senzory iC predpovedajú odchod nájomníkov v kancelárskej budove v Rumunsku