Administratívne
budovy

Home case_study Administratívne
budovy

Inteligentné senzory iC predpovedajú odchod nájomníkov v kancelárskej budove v Rumunsku

Naším zákazníkom je prevádzkovateľ administratívnej budovy v Rumunsku. Vzhľadom na súčasnú krízu neprichádza do úvahy výstavba nových budov. Hlavným cieľom je udržať existujúcich nájomcov, aby sa predišlo výpadkom príjmov z prenájmu. Spoločnosť musí pozorne sledovať správanie zamestnancov a obsadenosť jednotlivých kancelárií, aby mohli ľahko predvídať odchod alebo obmedzenie priestoru nájomcov. Predtým na podobnú predpoveď spoločnosť používala údaje z turniketov alebo čipových kariet, ale informácie z kariet neposkytovali presné údaje.

V neprehľadnej dvanásťpodlažnej budove bolo potrebné pokryť 11 poschodí kancelárií a obchodných jednotiek. Spolu s klientom sme plánovali a implementovali iC senzory pre jednotlivých nájomcov na meranie obsadenosti kancelárií.

V budove sme poskytli komplexné riešenia vrátane prípravy kabeláže. Nášmu tímu sa podarilo nainštalovať približne 80 senzorov s kabelážou za menej ako dva týždne. Inštalácia sa samozrejme nezaobišla bez menších komplikácií v podobe nedostatočného wifi signálu či nutnosti preraziť protipožiarne tesnenia a ich rekonštrukciu. Vždy je dobré mať vopred čo najviac informácií od vedenia budovy, technici sa potom na takéto situácie a ich rýchlejšie riešenie vopred pripravia.

Inteligentné senzory iC systems.ai monitorujú, koľko percent z celkového počtu zamestnancov vstupujúcich do budovy ide na každé poschodie. Následne môžu administrátori jednoducho prideliť výťah alebo vykonať iné opatrenia pre bezproblémovú prevádzku.

Zákazník získal reálne údaje o pohybe zamestnancov a obsadenosti kancelárií, takže teraz môže ľahko vyhodnotiť, či nájomca plánuje odchod alebo zníženie počtu kancelárií. Vďaka cloudovému pripojeniu majú v reálnom čase presný prehľad o budove a počte ľudí v nej. Klient sa môže pripojiť z ľubovoľného zariadenia a môže sa pozrieť na aktuálnu obsadenosť budovy a jednotlivých nájomcov.

  • Rumunský zákazník má teraz dokonalý prehľad o svojej administratívnej budove. Ľahko môže zistiť aktuálnu a priemernú obsadenosť kancelárií alebo sledovať, aké percento zamestnancov vstupuje na každé poschodie.
  • Jednoducho teraz šetrí na nákladoch na klimatizáciu alebo kúrenie. Pravidelný monitoring ponúkne údaje o obsadenosti budovy a plynulosti prevádzky. V prípade rôznych komplikácií, zhlukovania ľudí na jednom mieste, prekážok plynulého pohybu zamestnancov a pod. môže spoločnosť okamžite reagovať.
  • Klienti môžu sledovať všetky dáta v reálnom čase a prispôsobiť sa neočakávaným situáciám alebo výpadkom v príjmoch z prenájmu.

Monitoring pohybu zamestnancov vďaka inteligentným senzorom IC systems.ai umožňuje okamžite reagovať na očakávaný výpadok nájomcu. Je pre nás jednoduchšie predpovedať odchod nájomcu a operatívne ponúknuť priestor ďalším záujemcom,” vysvetľuje zástupca klienta.

Prípadové štúdie

163448702

Retail

Sieť zásobovania domácich zvierat vyhodnocuje svoje predajne vďaka údajom z inteligentných senzorov iC systems.ai

1166837056

Nákupné
centrá

iC senzory pomáhajú pri výbere nových nájomcov v nákupnom centre Praha

114267883

Administratívne
budovy

Inteligentné senzory iC predpovedajú odchod nájomníkov v kancelárskej budove v Rumunsku