Nákupné
centrá

Home case_study Nákupné
centrá

iC senzory pomáhajú pri výbere nových nájomcov v nákupnom centre Praha

Vďaka inteligentným senzorom IC systems.ai získava nákupné centrum v Prahe detailné informácie o pohybe zákazníkov a naplnení centra v rôznych denných dobách. Centrum má takmer 70 obchodných jednotiek na ploche viac ako 14 000 m2. Zatiaľ je obsadených asi 45 jednotiek. Komplexná analýza návštevnosti podľa jednotlivých nájomcov hodnotí najobľúbenejšie jednotky. V budúcnosti si spoločnosť môže jednoducho vyberať nájomcov podľa segmentu, ktorý má v danej lokalite najviac zákazníkov.

Nákupné centrum má vo svojej budove rôzne typy obchodov a služieb, vďaka presným číslam z reálnych dát dokážu ľahko odhaliť problémových nájomcov. Na základe podrobností o návštevnosti jednotiek môže centrum komunikovať výšku nájomného a rokovať o nových zmluvách. Pomohli sme tiež identifikovať hluché miesta s menšou obsadenosťou a nájsť pre ne nové využitie.

Samotná inštalácia senzorov na veľkej ploche nákupného centra sa nezaobišla bez komplikácií, kvôli rôznym wifi pripojeniam sme čelili problémom pri zbere dát. So správnym nastavením senzorov si náš tím poradil a podarilo sa mu uviesť zber údajov do prevádzky na 100%.

  • Nákupné centrum teraz využíva údaje o pohybe zákazníkov na cielený marketing, úpravy centra pre plynulú prevádzku, nastavenie otváracích hodín alebo funkčnosť eskalátora. Možné problémy je možné včas predpovedať vďaka inteligentným senzorom.
  • Klient pozná presné údaje o jednotlivých nájomcoch, má podrobné informácie o každej jednotke. Nájomníkom môže prezentovať reálne čísla o správaní zákazníkov. Vďaka tomu má silnú pozíciu pri rokovaniach s nájomcami.
  • Použitie údajov tiež odhalí využitie toaliet, ktoré je možné prispôsobiť frekvencii čistenia, čím sa ušetrí pracovná sila v menej exponovaných časoch.

 “Podarilo sa nám odhaliť nevyužité miesta v priestore a menej navštevované obchody. Pri hľadaní nových nájomcov máme presné dáta na rokovanie. Vieme, koho hľadáme a ktoré miesta sú pre nich najvhodnejšie,” vysvetľuje zástupca klienta.

Prípadové štúdie

163448702

Retail

Sieť zásobovania domácich zvierat vyhodnocuje svoje predajne vďaka údajom z inteligentných senzorov iC systems.ai

1166837056

Nákupné
centrá

iC senzory pomáhajú pri výbere nových nájomcov v nákupnom centre Praha

114267883

Administratívne
budovy

Inteligentné senzory iC predpovedajú odchod nájomníkov v kancelárskej budove v Rumunsku